Diabetesvoet 


 

Van alle personen met diabetes ontwikkelt 25% ooit voetproblemen. Bij de ontwikkeling van diabetische voet speelt het verminderd gevoel door zenuwaantasting een belangrijke rol. Hierdoor worden knellende schoenen en kleine wondjes immers vaak te laat opgemerkt. Een slechte doorbloeding kan de genezing extra bemoeilijken. Bij verdere verwaarlozing kan uiteindelijk een (gedeeltelijke) amputatie nodig zijn. Gelukkig hoeft het niet zo ver te komen als er tijdig wordt doorverwezen voor verder onderzoek en een gepaste behandeling wordt opgestart.

De taak van de podoloog is om de voeten jaarlijks te screenen om zo preventief te werk te gaan.